El passat divendres vam poder conèixer l'Assemblea Ciutadana pel Clima de Mallorca de la mà de persones que van participar de la iniciativa. Vam conèixer en què consistia així com les principals propostes formulades, de les 56 propostes, 32 foren aprovades amb més del 90% del suport dels assistents a l'assemblea. El govern anterior s'havia compromès assumir com a pròpies les que superessin aquest percentatge. Es consideren mesures plausibles i amb una visió posada a llarg termini.