Junta directiva    -    Història

L’Agrupació Cultural de Porreres, és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectius la promoció de la llengua i cultura pròpies de Mallorca, així com el patrimoni material i immaterial del nostre poble, des d'uns valors democràtics i de popularització del saber. Va ser fundada l’any 1971 per un grup de persones amb inquietuds culturals defensores de la democràcia, la llibertat d’expressió i la identitat pròpia. En fou el principal impulsor i primer president  Joan Verger i Garau, algaidí aleshores exercint de notari a Porreres, i fou acompanyat per tot un seguit de persones que tenien il·lusió per dinamitzar un poble on l'oferta cultural i d'oci era molt pobra.

Encara que l’entitat no es fundà  com a delegació de l’Obra Cultural Balear, va néixer dins l’esperit d’aquesta, en un ambient de finals del Franquisme que no facilitava gens la fundació d’aquest tipus d’entitats.

Els seus objectius són:

  • Divulgar  i promoure la nostra llengua i cultura catalanes.
  • Salvaguardar el patrimoni cultural i natural de les Illes Balears i particularment el de Porreres.

Al llarg de la seva trajectòria, sobretot els primers anys de la seva creació, l’entitat va ser el motor cultural del poble.

Cap als anys 70 l’Agrupació Cultural va tenir un paper molt important assumint les funcions culturals que hauria d’haver fet l’ajuntament de llavors. Des de l’Agrupació es va propiciar la creació del Patronat de l'Escola de Música de Porreres. Però així i tot  també  ha travessat més d’un entrebanc i ha viscut èpoques difícils però per sort n’ha sabut sortir i sempre ho ha fet amb més força que mai.

Es poden distingir diferents etapes, que sense deixar de banda els objectius de base de l’entitat, s’han adaptat a la realitat social i cultural de l'època.