Benvolgut soci /Benvolguda sòcia,

Em plau convocar-te a l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació Cultural de Porreres, que tendrà lloc a la seu social, carrer d’en Mago s/n, dia 25 de gener de 2014 a les 20:15 hores en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona convocatòria, d’acord amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
  2. Informació de presidència
  3. Presentació de l’estat de comptes de 2013
  4. Memòria d’activitats 2013
  5. Assumptes de tràmit
  6. Torn obert de paraules


Porreres, 11 de gener de 2014
La Presidenta, Joana Mora Cerdà