Benvolgut soci /Benvolguda sòcia,

Em plau convocar-te a l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació Cultural de Porreres, que tendrà lloc a la seu social, carrer d’en Mago s/n, dia 31 de gener de 2015 a les 20:15 hores en primera convocatòria i a les 20:30 hores en segona convocatòria, d’acord amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
2. Informació de presidència
3. Presentació de l’estat de comptes de 2014
4. Memòria d’activitats 2014
5. Assumptes de tràmit
6. Torn obert de paraules

Porreres, 24 de gener de 2015


La Presidenta,
Joana Mora Cerdà