Benvolgut soci /Benvolguda sòcia

Em plau convocar-te a l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació Cultural de Porreres,que tendrà lloc a la seu social, carrer d’en Mago s/n, dia 9 de febrer de 2013 a les 20’15 hores en primera convocatòria i a les 20’30 hores en segona convocatòria, d’acord amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

2.- Informació de presidència

3.- Presentació de l’estat de comptes de 2012

4.- Memòria d’activitats 2012

5.- Torn obert de paraules

A continuació tendrà lloc l’Assemblea Extraordinària amb un únic punt de l’ordre del dia:

1.- Elecció de la nova Junta Directiva

Nota:la secretària Magdalena Morell, facilitarà a totes les persones interessades presentar candidatures, la documentació necessària per al procés electoral. El darrer dia per presentar candidatures serà dia 7 de febrer de 2013. Es pot fer a través de l’adreça electrònica agrupacioculturalporreres@gmail.com o a través de correu ordinari a l’adreça de l’entitat

C/ D’en Mago s/n.
Porreres, 19 de gener de 2013                                  

La Presidenta,
Joana Mora Cerdà