La doctora Maria Barceló Crespí ens parlarà de les Actituds i rituals davant la mort a la Mallorca medieval (aspectes devocionals i culturals), temes tractats al seu llibre.

? 1 de febrer

⏰ 20.00 h

?Local Social