Excepcionalment en dissabte perquè ​​alguns dels llocs a visitar tenen tancat el diumenge, eixida a la vila de Binissalem amb motiu de l'ANY MOYÀ, declarat pel Consell de Mallorca, en memòria de Llorenç Moyà i Gilabert de la Portella, escriptor binissalemer.

A veure:  casa museu Llorenç Villalonga, can Gelabert, església parroquial. A can Gelabert, es llegiran alguns dels poemes d'en Llorenç a la sala de les pintures pompeines, si és possible.

Si hi ha temps es preveu acostar-nos al pou Poal així com fer una volta per la vila admirant els seus casals de bona pedra de Binissalem i, potser, arribar a la possessió de Morneta.

D'aquesta manera l'Agrupació Cultural de Porreres se sumarà a l'Any Moyà declarat pel Consell de Mallorca amb motiu del centenari del naixement d'en Llorenç.

Concentració a les 9'30 a l'aparcament de n'Hereveta.
Si algú hi vol venir des de Ciutat o d'altre indret, que esperi devers les 10'30 davant l'església parroquial de Binissalem.