IMPORTANT: CANVI DE LLOC DE CONCENTRACIÓ A CIUTAT. 10:30h davant l'Ajuntament de Ciutat.

Per tal de poder veure el quadre sobre l'enterrament de Ramon Llull que es troba a l'Ajuntament de Ciutat, pintura barroca obra de Miquel Bestard, el regidor de Cultura de Palma ens farà el favor d'obrir-nos l'Ajuntament en diumenge matí. Ara bé, per encaixar horaris, haurem de començar l'eixida per aquest indret. Per això, en comptes de trobar-nos a les 10:30h davant l'església de Sant Miquel ho farem a Cort.Per favor avisau a la gent interessada en la sortida.