Per al diumenge dia 3 de gener es programa una ruta lul·liana per Ciutat.

El recorregut anirà des de l'església parroquial de Sant Miquel fins a la Seu. Hi haurà les corresponents explicacions a l'església de Sant Miquel, Plaça Major, església de Santa Eulàlia, convent de Sant Francesc, Col·legi de la Sapiència, Societat Arqueològica Lul·liana, Estudi General Lul·lià, la Seu. Es contempla també, en cas de romandre oberta, l'exposició "Viatge de Ramon" al Museu Diocesà.

Concentració: a les 9'30 al Parc de N'Hereveta. Qui vulgui partir directament, a les 10'30 davant l'església de Sant Miquel de Ciutat.