Després d’anys de treball en el foment de l’autonomia de les persones majors i per a la prevenció de la dependència, i arran d’haver pogut participar en un projecte d’elaboració de caixes de vida amb algunes persones majors va poder constatar que el recull del relat de les històries de vida i posterior  materialització de les vivències a través d’objectes i imatges dins les caixes, ajudava a treballar d’una forma extraordinària la reminiscència i, en conseqüència, permetia aconseguir els beneficis psicològics que se’n deriven d’aquesta tècnica.