? PROPERA ACTIVITAT. LLIÇÓ A CÀRREC DE PERE ESTELRICH MASSUTÍ: PLAGIS, CÒPIES I HOMENATGES

‼ DISSABTE 7 DE DESEMBRE A LES 20.00h

⭕ Al local social de l'Agrupació Cultural