Com és sabut l'Agrupació Cultural des dels seus inicis ha demostrat la seva preocupació pel Patrimoni tant cultural com natural de Porreres (i de Mallorca). Per això no ha escatimat esforços en organitzar lliçons i visites per tal de conèixer i valorar el llegat dels nostres avantpassats.

En els darrers anys, pel que fa a Patrimoni Cultural s'han tractat, entre altres, aquests temes: l'art gòtic a Porreres, toponímia urbana, toponímia rural, arxiu municipal, arxiu parroquial, principals monuments porrerencs (església parroquial, santuari de Monti-sion, oratori de La Creu, convent de Sant Felip), molins de vent...

L'Agrupació Cultural torna organitzar una Lliçó sobre Patrimoni Cultural de Porreres com ja és habitual en temps de tardor. El tema d'enguany versarà sobre L'arquitectura hidràulica. Es tractarà una vessant popular del Patrimoni com són els pous públics urbans i rurals però també tot allò que té a veure amb l'aigua com síquies, sínies, safareigs, aljubs, etc.

Interessa la situació, tipologia, tècnica constructiva, toponímia, aspectes històrics, etc. Divendres, dia 13 de novembre, al local social i a les 19'00 hores. Potser que l'endemà, dissabte dia 14 es faci una eixida pel terme de Porreres per observar sobre el terreny alguns aspectes explicats el dia anterior. Ja s'indicarà oportunament.