Benvolgut soci / Benvolguda sòcia,

Dissabte  4 de febrer es van celebrar eleccions a la nostra associació. Només es va presentar una candidatura. Després de les votacions quedà elegida la següent Junta Directiva, la qual gestionarà l'entitat durant tres anys:

Presidenta : Joana Mora Cerdà
Vicepresident: Bartomeu Garí Salleras
Secretària : Llúcia Salleras Julià
Tresorera: Joana Matas Segura
Vocals: Tòfol Noguera Font, Vicenç Marí Sastre, Joan Ferrà Sansó, Miquel Móra Mulet i Maria Antònia Nicolau Rosselló.

La Presidenta,

Joana Mora Cerdà