Benvolgut soci / Benvolguda sòcia,


Dissabte dia 9 de febrer es van celebrar eleccions dels membres de la junta directiva. Només es va presentar una candidatura. Després de les votacions quedà elegida la següent Junta Directiva, la qual gestionarà l'entitat durant tres anys:

Presidenta : Joana Mora Cerdà

Vicepresident: Tòfol Noguera Font

Secretària : Llúcia Salleras Julià

Tresorera: Joana Matas Segura

Vocals: Tomeu Garí Salleras, Catalina Mesquida Català, Catalina Oliver Riera, Magdalena Morell Villalonga i Vicenç Marí Sastre.

Salutacions

La presidenta

Joana Mora Cerdà