Des de fa anys l'Agrupació Cultural, a la tardor, organitza una xerrada envers el Patrimoni Cultural de Porreres. Així, en anys anteriors han estat tractats, entre altres, els següents temes:

  • Jaciments arqueològics prehistòrics.
  • Orígens i evolució urbanística de la vila de Porreres.
  • Els edificis més destacats de la Vila (església parroquial, església i convent de Sant Felip, oratori de La Creu, santuari de Monti-sion).
  • Els molins fariners.
  • L'Arxiu Parroquial.
  • L'Arxiu Municipal.
  • L'art gòtic a Porreres.
  • La toponímia urbana de Porreres.

Enguany es prosseguirà amb la toponímia però tractant els noms de lloc del terme. El proper dissabte dia 15 de novembre, a les 19'30 hores i a la seu social, tendrà lloc una lliçó sobre  TOPONÍMIA RURAL DE PORRERES. MECANISMES DE FORMACIÓ a càrrec de Maria Barceló Crespí.
   

Vos hi esperam!