Dins el marc de la XV Fira estatal de Biodiversitat cultivada + 8a Diada d'agricultura ecològica, el proper divendres 11 d'abril, a les 21hores, al local social de l'Agrupació Cultural, projecció  el documental d'Aina Socias i Pere Sureda:

Organitza: Agrupació Cultural de Porreres

Col·labora: Associació de Varietats Locals

El projecte ha estat guanyador de la Beca d’Investigació 2011 de Cultura Popular, concedida per la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. El documental ha estat realitzat per l’Associació de Varietats Locals i la productora audiovisual Visió Local.

La finalitat principal d’aquest documental és la de posar en valor la memòria biocultural del Pla de Mallorca en un context on la realitat social, ecològica, econòmica i cultural ha canviat radicalment en un període breu de temps. Aquests canvis queden latents a través de les vivències personals dels testimonis orals que apareixen a la primera part del vídeo. Tots ells tenen una edat compresa entre els 60 i els 90 anys. Per contextualitzar els testimonis s’ha fet un recull de fotografies de l’època extretes de fonts bibliogràfiques i col·leccions particulars. També s’han entrevistat joves pagesos i diferents especialistes, com poden ser historiadors, geògrafs i estudiosos de la cultura popular i el territori, els quals han aportat el seu punt de vista sobre els canvis ocorreguts i la importància de la cultura popular pagesa a l’actualitat.