Dissabte 1 de desembre, lliçó a càrrec de Mossèn Sebastià Salom, rector de Porreres: UN PAÍS QUE TANT ESTIM. 14 ANYS A BURUNDI. A les 20.00h al local social.