El proper divendres 11 de març, a les 20:15h s'inauguren les II Jornades de Turisme sostenible a Porreres, organitzades per l'Ajuntament de Porreres i Aptur i en les quals col·labora l'Agrupació Cultural.

Adjuntam el programa, amb totes les activitats previstes per als dies 11 i 12 de març, a la Sala Polivalent.

L'objectiu d'aquestes jornades és promoure el debat de la societat porrerenca sobre quin volem que sigui el model turístic de la vila així com informar a tots aquells que s'hi dediquen d'aspectes rellevants i/o actualitat turística.

A Porreres hi ha en l'actualitat més de 600 places reglades essent el ritme de creixement anual superior a les 100 places. En una població de poc més de 5000 persones no fa falta dir que és una xifra no gens menyspreable que poc a poc definirà, la fesomia del poble i el territori, la societat i l'economia porrerenca del futur.

Per això aquestes jornades, no són només per als porrerencs que es dediquen al turisme sinó que estan pensades per a la totalitat de la població atès que el turisme, vistes les perspectives de creixement actuals, ens acabarà implicant d'una o altra manera a tots.