El pròxim dissabte 19 de març, a les 20:00h, al local Social de l'Agrupació Cultural en Francesc Vicens ens farà la xerrada: "La música en temps de Ramon Llull".
Segons Ramon Llull​ la música és "ars inventa ad ordinandum multas voces concordantes in uno canto". EnL’Arbre de la Ciència’’ on Llull imagina catorze arbres del saber, està l'Arbre humanal en què una de les seves fulles és la música, on diu que al seu parer l'activitat del músic ha “considerar les veus dispostes a ésser altes e baixes e mijanes, longues e breus, grosses e primes, proporcionades als accents de les vocals e de les consonants, per ço que pusca ornar les veus e les melodies dels estruments qui son plaents a oir, e alegrar los coratges dels homens".