Com és ben sabut, l'Agrupació Cultural des de fa molts anys adesiara organitza una eixida a Ciutat per tal de conèixer-la millor i, en especial, el seu patrimoni cultural. Per al divendres dia 30 de maig s'ha programat un recorregut pels barris del Jonquet (o molinar de ponent) i de Santa Catalina. El raval de Santa Catalina és el barri (fora murada) més antic de la ciutat atès que va sorgir entorn d'un hospital fundat al segle XIV. No es tracta de barris monumentals sinó més bé populars la qual cosa no minva el seu interès.